X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

چامه های مرتضی کیوان هاشمی

تمام آثار و سروده های استاد مرتضی کیوان هاشمی شامل کتاب ترکه و تبر و مجموعه های جدید

جمعه 5 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 12:29 ق.ظ

شعر ای صمیمی ای دوست سروده مرتضی کیوان هاشمی است نه هیچ کس دیگریشعر ای صمیمی، از آن دست سروده هایی است که بیشتر از اینکه به نام شاعرش شهرت داشته باشد به نام حمید مصدق و سهراب سپهری مشهور شده است.  با اینکه این سروده در صفحه 135 کتاب ترکه و تبر چاپ شده است اما متاسفانه در فضای مجازی کمتر جایی به نام خود استاد مرتضی کیوان هاشمی درج شده است. حتی سایت کلوب که خود شاعر سالهاست در آن عضو است و بارها این شعر را در آن به اشتراک گذاشته است، باز هم صدها نفر در این سایت این سروده را به نام حمید مصدق گذاشته اند. گویا دست هایی در کار است که آگاهانه و از روی عمد سروده های زیبای ایشان را به نام دیگران در فضای مجازی منتشر کنند. هنوز یادمان نرفته است که غزل ترس ایشان را به نام بانو سیمین بهبهانی در ابعاد بسیار وسیعی در فضای مجازی منتشر کردند. کاش قدری انصاف و وجدان می داشتیم تا ندانسته سروده های یک نفر را سهوا یا عمدا به نام دیگران منتشر نمی کردیم و کاش می دانستیم که آثار هنری یک هنرمند همچون فرزندان او هستند که جدا کردنشان برای صاحب اثر بسیار دشوار است. بیایید قبل از انتشار یک اثر هنری تا مطمن نشده ایم اثر از آن کیست، دست به چنین اقدام نابخردانه ای نزنیم.

چهارشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 08:24 ب.ظ

درک می کنم... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:59 ب.ظ

آتش زده ای به ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:47 ب.ظ

اینجا دل شکسته ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:45 ب.ظ

با همه سادگی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:41 ب.ظ

وقتی آسان به دست می آید... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:36 ب.ظ

گیرم تمام مردم عالم فریفتید... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:34 ب.ظ

فرمان عشق... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 03:18 ب.ظ

گویم سخنی که... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 03:14 ب.ظ

آبی آبی.‌‌.. سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 03:08 ب.ظ

چشم شیطانی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:26 ب.ظ

برشی از" تو و من"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:25 ب.ظ

تو و من... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:24 ب.ظ

هنوز گنج نزاید ز رنج... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:22 ب.ظ

هنوز درد مرا ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:21 ب.ظ

خدا نیاورد آن روزی را که... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:20 ب.ظ

برسی از شیدایی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:18 ب.ظ

شیدایی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:17 ب.ظ

بی روی تو... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:16 ب.ظ

آتش زده ای... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:14 ب.ظ

رقیب گفته... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

یکشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 07:57 ب.ظ

گفتند حلال گشت... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 08:31 ب.ظ

بیا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 08:28 ب.ظ

برشی از آزا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2018/2/17/20/1518885644929102.jpeg

شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 08:22 ب.ظ

آزا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 08:18 ب.ظ

برشی از جلوه های تبر... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 08:15 ب.ظ

جلوه های تبر ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 02:47 ب.ظ

کاش روزی برف می آمد... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 02:44 ب.ظ

شلیک کن رفیق! سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 02:40 ب.ظ

وقتی که لب تو ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 02:36 ب.ظ

مات ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:49 ب.ظ

برشی از "من به دنبال کسی می گردم"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:43 ب.ظ

من به دنبال کسی می گردم... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:40 ب.ظ

به که قسمت کنم غم خود را؟ سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:39 ب.ظ

برشی از " فریاد سکوت"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:36 ب.ظ

برشی از " فریاد سکوت"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:12 ب.ظ

فریاد سکوت... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:02 ب.ظ

برشی از "نشد که نشد"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:00 ب.ظ

نشد که نشد... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:57 ب.ظ

برشی از "آقاخدا"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:52 ب.ظ

آقاخدا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:48 ب.ظ

برشی از "اگر بگذارند"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:45 ب.ظ

برشی از "اگر بگذارند"... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:39 ب.ظ

اگر بگذارند ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:34 ب.ظ

گیرم تمام مردم عالم ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 04:45 ب.ظ

رفته بودی ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 29 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 07:02 ب.ظ

خسته ام من ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 22 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 01:47 ب.ظ

همچون دل بی قرار می میانی ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه 22 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 01:43 ب.ظ

ما ذره شدیم و ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی


چهارشنبه 15 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 12:25 ب.ظ

غزل عاشقانه ات... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

1 2 3 4 5 ... 15 >>